Uudet tuotteet ja markkinat

Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä uusille markkinoille ja uusille asiakasryhmille myyminen ovat hyviä keinoja yrityksen myynnin kasvattamiseksi. Monasti on syytä valita ei vain yksi keino, vaan useiden keinojen valikoima kasvua haettaessa. Joillakin keinoilla saavutetaan nopeaa kasvua ja jotkin luovat pohjaa pidempiaikaiselle kehitykselle. Sopiva valikoima on aina tapaus- ja yrityskohtainen.

Tuotteet ja palvelut

Onko asiakaskunnassasi tarvetta uudenlaisille tuotteille?
Toisiko uusi tuote myös mahdollisuuksia tavoittaa uusia asiakkaita?
Helpottaisiko uusi palvelu asiakkaasi toimintaa?
Toisiko uusi palvelu kilpailuetua sinulle ja asiakkaillesi?
Parantaisiko uusi palvelu kannattavuuttasi ja mahdollistaisi uusien tuotteiden kehittämisen?

Uusia tuotteita tai palveluja kehittäessä pitää aina olla mielessä asiakkaiden ja markkinoiden tarve. Niistä on yrityksellesi hyötyä vain, jos asiakkaat kokevat ne hyödyllisiksi. Ne saattavat olla juuri sitä, mitä asiakkaat haluavat, mutta sinun tuleekin muuttaa myynti- ja toimitusmallia, eli markkinoille tuonti on tehtävä suunnitelmallisesti. 

Asiakkaiden tarve uuteen tuotteeseen tai palveluun ei pelkästään riitä, myös hinnoittelun on oltava kohdillaan. Silloin tällöin erehdytään hyvä uusi tuote hinnoittelemaan liian edulliseksi, vaikka asiakkaan hyöty on suuri ja olisi mahdollisuus parempaan katteeseen.

Kantapään kautta opittu uusien tuotteiden/palveluiden markkinoilletuonti on arvokasta osaamista, jota kokeneelta vuokrajohtajalta voidaan saada. 

Markkina-alueet

Uusia markkinoita voi löytää sekä kotimaasta että ulkomailta. Markkinan laajentaminen kotimaassa tai ulkomailla on perusasioiltaan samanlaista, mutta ulkomaiden markkinoilla kielen ja kulttuurin lisäksi on muitakin huomioon otettavia eroavaisuuksiä.

Uusien markkina-aluiden hakeminen on nykyjään verkkokauppa-aikaan hieman helpompaa kuin vaikkapa vuosikymmen sitten. Yksinkertaista se ei kuitenkaan ole, ellei aiempaa kokemusta ole kertynyt. Myynti- ja ostotavat sekä markkinointikeinot vaihtelevat eri kulttuureissa. Uusi markkina-alue saattaa edellyttää myös uusia toimitusprosesseja ja logistisia ratkaisuja. Asiakkaat uusilla markkinoilla voivat lisäksi edellyttää uudella tavalla toteutettuja palveluita ja tukea.

Kasvua uusilta markkina-alueilta saattaa loppujen lopuksi olla helppokin saavuttaa, kun apuna on aiemmin vastaavia toimenpiteitä toteuttanut osaaja. Tällöin vältytään turhilta pettymyksiltä ja ylimääräisiltä kuluilta. 

Asiakkaat ja asiakassegmentit

Onko uusasiakashankintasi tehokasta?
Olisiko nykyisissä asiakkaissasi hyödyntämätöntä myyntipotentiaalia?
Sopisivatko tuotteesi ja palvelusi asiakkaille myös nykyisten asiakassegmenttien ulkopuolelle?

Uusasiakashankintaa ja lisämyynti nykyisille asiakkaille voidaan aina tehostaa, mutta avoimesti nykyisten asiakassegmenttien ja -toimialojen ulkopuolelle ajatteleminen voi tuota helpostikin uutta myyntiä. Samantyyppisten tuotteiden tai palveluiden myyntiä muille asiakassegmenteille toteuttanut osaaja voisi tuoda arvokasta tietoa liiketoimintasi kasvattamisessa.