Hallitustyö

Yrityksen ulkopuolisen kokeneen osaajan valitseminen hallitukseen on yksi vuokrajohtajan käyttämisen tapa.
Yrityksen hallitus on usein, etenkin pkt-yrityksissä hyödyntämätön piiloresurssi. Ulkopuolinen hallituksen jäsen voi tuoda arvokasta tietoa ja kokemusta taloon. Toimitusjohtaja - omistustoimitusjohtajakin - tarvitsee usein sparraajaa, jonka kanssa voi pohdiskella arkoja tai isompiakin asioita. 

Hallituksen jäsenet voidaan valita pitkän tähtäimen strategia mielessä, mutta myös lyhyemmän tähtäimen (1-2 vuotta) kehittäminen tai projektit ovat hyvä syy hankkia asiantuntemusta hallitukseen. Hallituksen jäseneltä tulee vaatia tehtävän hoitamiseen tarvittavaa kykyä, kokemusta, tietoja, innostusta ja vastuuntuntoa sekä aikaa.

Jos hallituksessa on omistajien ja toimivan johdon lisäksi useampia ulkopuolisia, niin kannattaa valita erilaisella osaamispainotuksella varustettuja henkilöitä. Pienessä ja kasvavassa yrityksessä auttavat paljon samassa tilanteessa olleet johtajat ja sellaiset, joilla on kokemusta organisaatioiden ja hallinnon rakentamisesta, toimintamallien ja -tapojen käytäntöön viennistä, tärkeiden sidosryhmäsuhteiden rakentamisesta ja monista muista nuorelle ja kokemattomalle johdolle tuntemattomasta yritystoiminnan alueesta.

Kiinnostus tehtävään ja vastuuntunto - samaistuminen yhtiöön - ovat ominaisuuksia, joita ilman ei muuten pystyvästä henkilöstä voi tulla täysipainoista hallituksen jäsentä. Hallituksessa pitää olla valmis aktiivisesti tekemään työtä yhtiön eteen, myös kokousten ulkopuolella. Yhtiökokouksen ja hallituksen puheenjohtajan tulee ohjata hallituksen työtä ja saada siitä mahdollisimman paljon irti. Pätevä ja toimiva hallitus on liian usein käyttämätön voimavara.
  
Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen kanssa voidaan sopia myös normaalia hallitustyötä laajemmasta työpanoksesta, etenkin silloin kun valmistellaan tai toimeenpannaan muutoshankkeita.

Myyntisykkeen hallitustyöstä on useita esimerkkejä. Löydät tarpeisiisi täsmäresurssin moneen tilanteeseen.