Vuokrajohtaja on monikäyttöinen

Vuokrajohtajan käyttö on hyvin perusteltua monessa tilanteessa, sillä hän on motivoitunut ja kokenut liikkeenjohdon ammattilainen, joka toimii operatiivisessa roolissa ja on poikkeuksellisen tavoitteellinen. Vuokrajohtaja on keitetty useammassa sopassa ja hallitsee hyvin tarvittavan erikoisosaamisalueen. Hän keskittyy tarkasti tulosten saavuttamiseen ja voi aloittaa heti tarpeen syntyessä - ja poistuu pyynnöstä.

Äkillinen resurssitarve

Johtajatason äkillinen resurssitarve syntyy lähes aina yllättäen. Työpaikan vaihdosten ja irtisanomisten lisäksi syynä voi olla esimerkiksi sairausloma tai määräaikainen vapaa.

Yrityksen toiminnan tehokkuuden ja jatkuvuuden kannalta puuttuvan resurssin tilanne kannattaa usein ottaa vuokrajohtaja, sillä oikealla kokemuksella varustettu henkilö pystyy aloittamaan nopeasti ja on käytettävissä kunnes vakituinen resurssi on taas rivissä.

Tärkeä projekti maaliin

Projektilähtöisen vuokrajohtajuuden tarkoituksena on etsiä operatiivinen johto vastaamaan liiketoiminnalle kriittisestä projektista, prosessista tai yrityksen elämänkaaren vaiheesta. Tällöin tavoitteet ovat selkeät ja tarvittavan henkilön profiili on hyvin tiedossa. Projekteissa erikoisasiantuntemuksella on usein merkittävä rooli, joka voi olla esimerkiksi vientitoiminnan käynnistäminen, vaativa kehitysprojekti, myyntikanavan rakentaminen, yrityskaupat tai YT-neuvotteluiden läpivienti.

Muutoksen aikaan saanti

Muutoshakuisen vuokrajohtajan rooli on uuden luominen, kun yritys tarvitsee uutta suuntaa, uusia ideoita, osaamista tai uudenlaisen toimintamallin. Erityisesti silloin kun yhtiön tarkoituksena on muuttaa toimintamallia (esimerkiksi myyntiorganisaation toiminnan muuttaminen) tai toimintatapoja (esimerkiksi suoramyynnistä kanavamyyntiin tai tuotemyynnistä palvelumyyntiin siirtyminen) saattaa olla hyvä käyttää vuokrajohtajaa. 

Muutosta haettaessa yrityksellä itsellään ei monasti ole tavoiteltavan toiminnan kokemusta, mutta vuokrajohtaja on paljon kokenut "kettu" sillä alueella. Muutosprojektia vetäessään han pystyy samalla siirtämään tietämystään organisaatiolle, joka pystyy itsenäisesti vastaamaan toiminnasta vuokrajohtajan lopetettua.


Myyntisykkeen onnistuneiden johtamistehtävien esimerkkejä löydät täältä.