Vuokrajohtaja

Tiimimme tulee laskea tämä koski, mutta emme ole aiemmin meloneet. Kokenut perämies saa meidät kuitenkin alas onnistuneesti.

Vuokrajohtaja on kokenut ja usein tehtäväänsä jopa ylipätevä ammattilainen, joka keskittyy intensiivisesti sovittujen tavoitteiden toteuttamiseen. Vuokrajohtaja tuo vahvaa näkemystä yrityksen ulkopuolelta ja on tarvittaessa valmis koviinkin päätöksiin tilanteiden ratkomisessa. Vuokrajohtaja on aiemmin tyypillisesti ollut saneeraaja tai muutosjohtaja, mutta entistä useammin vuokrajohtaja otetaan viemään uusia ideoita käytäntöön tai luomaan myyntiin kasvua.

Työntekijöiden on voinut vuokrata jo pitkään, mutta vastuullista tuloksentekijää ei ole osattu ajatella määräaikaiseksi. Myynnin ja tuloksen kasvattaminen sekä muutoksen aikaan saanti ovat vahvasti nykyajan vuokrajohtajan aluetta.

Vuokrajohtajan käyttämisen puolesta puhuu moni seikka. Vuokrajohtajuus on kustannustehokas työkalu määräaikaisiin tarpeisiin. Resurssi on käytössäsi heti ja vain tarvittavan ajan. Osaamisen voi valita jopa yhden tavoitteen saavuttamiseksi. Resurssi kasvattaa yrityksen henkistä pääomaa ja tuo uutta energiaa toimintaan. Asetettavat tavoitteet voivat olla hyvinkin vaativia.

Lue vuokrajohtajuudesta tarkemmin vuokrajohtajaoppaasta.


Myyntisykkeellä on monia onnistuneita esimerkkejä johtamisprojekteista.