Esimerkkejä hallitustyöstä

Hallitustyötehtävät ovat pääasiassa perustuneet pitkään ja laajaan kokemukseen yritysten liiketoiminnan johdossa, mutta myös muutama erityisosaamista hyödyntävä vastuu on mukana. Hallitusten jäsenyyksien lisäksi myös hallitusten ja ylimmän johdon neuvonantajatehtävistä on hyviä kokemuksia.

Alla luetellut esimerkit ovat todellisia tehtäviä, mutta niissä ei luottamuksellisuuden johdosta ole yksityiskohtia mukana. Henkilökohtaisessa tapaamisessa käyn työt mielelläni tarkemmin läpi.
  • Kansainvälistymisvaiheessa olevan yhtiön tukeminen
  • Uuden teknologiaratkaisun tuotteistaminen ja markkinoille tuominen
  • Aloittelevan teknologiayhtiön toimintamallien, organisaation, hinnoittelun ja myyntitavan rakentaminen
  • Ulkomaille perustettujen tytäryhtiöiden valvonta hallituksesta käsin
  • Rahoituksen hakeminen teknologiayhtiölle kansainvälisiltä rahoittajilta
  • Teknologiayhtiön myynnin valmistelut
  • Kasvustrategioiden hahmottaminen ja oikean strategian valinnassa avustaminen
  • Hyvän hallintotavan mukaisten mallien luominen kasvavalle yritykselle