Hinnoittelun vaikutus myynnin kasvuun

Hinnoittelulla voi olla suurikin vaikutus, kun halutaan kasvattaa myyntiä. Tämä ei missään nimessä tarkoita vain sitä, että mitä matalampi hinta sitä parempi myynti - joskus onnistutaan aivan päinvastaisella tavalla, eli korkeampi hinta tuokin hyvän myynnin. Hinnoittelumalleja ja -tapoja on monia, joista pitää osata valita sopivat itselle, asiakkaille ja markkinatilanteeseen.

Hinta

Oikea hinta on periaatteessa se hinta, jonka asiakkaat suostuvat maksamaan. Asiakkaalle ei toki hinnoitteluvaltaa kannata antaa, sillä silloin päädytään lähes aina liian alhaiseen tasoon. Myyjälle oikea hinnan taso on korkein, jonka asiakas haluaa maksaa - kunhan ollaan määritellyn minimihinnan yläpuolella.

Korvausta myytävästä tuotteesta tai palvelusta voidaan asiakkaalta saada monella tavalla - kertakorvauksena, suoritepohjaisesti, kuukausittaisena käyttömaksuna tai jollakin tavalla niiden yhdistelmänä. Hinnoittelumallista voidaan rakentaa myös erottautumis- ja kilpailutekijä omalle liiketoiminnalle. 

Segmentointi

Tuotteen ja etenkin palvelun hinta voi olla erota eri asiakkaille tai asiakassegmenteille. Samaten hinta voi olla erilainen riippuen myynti- tai toimitustavasta. Hintojen erilaistamisen syynä voi olla esimerkiksi tuotanto- ja toimituskustannukset tai ostomäärät. Joskus hinnoittelussa voidaan ottaa huomioon asiakkaan saaman hyödyn suuruuskin.

Hinnoittelussa mahdollisesti hyödynnettävän segmentoinnin perusteet tulevat monasti suoraan asiakkaiden segmentoinnin ja/tai tuotteiden luokittelun kautta.

Paketointi ja purkaminen

Myyntiä voidaan kasvattaa myös paketoimalla tuotteita ja/tai palveluita keskenään. Oiva esimerkki tästä oli esillä jo Spede Pasasen elokuvassa X-Paroni - kun Tandem-yhtiöille haluttiin myyntiä lisää, keksittiin kahden käden Tandem-tervehdys ja päätettiin myydä asiakkaille aina kaksi tuotetta kerrallaan. Monia muitakin hyviä paketointitapoja on.

Joskus myyntiä pystytään lisäämään myös purkamalla tuotteita/palveluita osiin ja myymällä niitä erikseen.

Tuotteistuksen hyödyntäminen

Tuotteistuksella saadaan tuotteet ja palvelut helpommin toimitettaviksi sekä myytäviksi. Näin myynti kasvaa, vaikka samalla hintaakin alennettaisiin. 

Elinkaariajattelu

Tuotteen elinkaari voidaan ottaa myyntiä kasvattavasti hinnoittelussa huomioon esimerkiksi niin, että elinkaaren alkuvaiheessa hinta on korkeampi, volyymivaiheessa matalampi ja taas loppuvaiheessa kalliimpi. Tuotteen elinkaaren eri vaiheissa voidaan toteuttaa myös paketointia, kuten vanhempaa automallia myydessä tehdään lisäämällä varustepaketteja. Elinkaaren vaiheiden hyödyntämiseen on monia tapoja, jotka ovat yhteyksissä tuotteisiin, asiakkaisiin ja markkinatilanteisiin.