Esimerkkejä johtamisesta

Hyviä johtamisen esimerkkejä ja suosituksia löytyy monenlaisista tilanteista - on liiketoiminnan laajentamista Suomessa ja ulkomailla, on saneerausta ja uudelleen suuntausta esimerkiksi yritysostoilla, on myynnin kasvatusta uusille markkinoille ja uusilla tuotteilla, on palveluiden tuotteistusta ja myyntikanavien rakentamista. Toteutuksia löytyy siis perinteisen vuokrajohtamisen alueella (lue: saneeraamiset), mutta ennen kaikkea liiketoiminnan ja myynnin kehittämisen alueella.

Alla oleva lista esimerkeistä on todellisia työrupeamia, mutta niissä ei luottamuksellisuuden johdosta ole yksityiskohtia mukana. Henkilökohtaisessa tapaamisessa käyn työt mielelläni tarkemmin läpi.
 • Teknologiayhtiön myynnin kansainvälistäminen ja myyntikanavien rakentaminen Eurooppaan, Etelä-Amerikkaan ja Lähi-Itään
 • Valtakunnallisen varainhankintaprojektin rakentaminen ja operaation pyörittäminen
 • Uuden yrityksen myynnin ja markkinoinnin toimintamallien luonti sekä käynnistyksen ohjaaminen
 • Yhtiön toiminnan laajentaminen yrityskaupoilla - valmistelut, neuvottelut, sidosryhmille viestintä ja integrointi
 • Franchise-ketjun liiketoimintamallien kehittäminen, uusien sopimusmallien luonti ja sopimusneuvottelut
 • Elinkaarimallin mukaisen palvelukokonaisuuden luonti ja myynnin koulutus
 • Yrityksen osto ja toiminnan saneeraus
 • Liiketoiminnan pilkkominen ja myynti osina
 • Laajan riitatapausvyyhdin neuvottelu sopimukseksi
 • Kumppanistrategian määritys, sopimusmallien luonti ja sopimusneuvottelujen hoitaminen
 • Uuden tytäryhtiön käynnistäminen, organisaation rakentaminen ja myynnin toimintamallien luonti
 • Ulkomaisten tytäryhtiöiden liiketoiminnan ja myynnin johtaminen
 • Uuden tuotteen lanseeraus ja myynnin käynnistys
 • Valtakunnallisen myyntikanavan rakentaminen ja johtaminen