Palveluiden tuotteistus

Palveluiden myyntiä toteutetaan monasti perinteiden johdosta hyvin työläästi. Tuotteistamalla palveluista saadaan parempaa katetta, niiden toimittamista voidaan monistaa ja ne saadaan helpommin myytäviksi - myös myyntikanaviin sopivalla tavalla.
Tuotteistus on palveluiden vakiomuotoiseksi tekemistä. Se on muun muassa niiden sisällön kuvaamista, toimitusprosessin määrittelemistä, hinnoittelun yhtenäistämistä, nimeämistä ja markkinointi- sekä myyntimateriaalien tuottamista. Jatkuvien palveluiden osalta tuotteistukseen kuuluvat myös tukiprosessit ja usein kannattaa mukaan ottaa myös asiakastyytyväisyyden mittaus.

Hyvin tuotteistettuja palveluita pystytään myymään ja toimittamaan enemmän, joka auttaa yritystä sekä myyntikanavia kasvuun. Niiden toimittaminen teettää myös vähemmän työtä, jolloin myyntikate paranee. Yhtenäisillä palvelukuvauksilla ja -nimillä on palveluista pidemmän päälle rakennettavissa myös brändi, joka omalta osaltaan helpottaa myymistä.

Myytävyyden huomiointi

Tärkeä osa tuotteistuksessa on myytävyyden huomiointi. Asiakashyötyjen tulee olla konkreettisia ja selkeästi esitettyjä. Myös hinnoittelumallien yksinkertaisuus ja joustavuus asiakastilanteisiin sopivaksi parantaa myytävyyttä. Palveluiden myynnin helppous on tärkeää oman myyntiorganisaation kannalta, mutta erityisen suuri merkitys sillä on myyntikanavien kanssa toimittaessa. Tuotteistaminen helpottaa paljon myös kansainvälisen myynnin ohjaamisessa.