Esimerkkejä myyntikanavista ja kumppaniverkostoista

Myyntikanavat antavat hyvän mahdollisuuden myydä enemmän ja kasvattaa myyntiä nopeammin. Pelkät jälleenmyynti- tai myyntiyhteistyön sopimukset eivät kuitenkaan takaa yhtään lisämyyntiä. Harvoin myyntikumppani myy itsestään tuotteitasi - sinun tulee kehittää kumppanuutta systemaattisesti ja olla aktiivisesti mukana myyntityössä. Kumppanistrategiakin on hyvä olla, mutta ilman tavoitteellista ja aktiivista työskentelytapaa kumppanuudet eivät riittävästi myyntiä auta.

Kumppaniverkostoa ulkomailla käytettäessä on hyvä tuntea myös myyntikulttuurien erot. Erilaisissa yrityksen ja markkinan tilanteissa kannattaa myös hyödyntää erilaisia kumppanuuksia (jälleenmyynti, franchising, myyntiedustus jne) haettiin lisämyyntiä sitten ulkomailta tai kotimaassa. Vastaavia kanavamyynnin tilanteita kokenut vuokrajohtaja pystyy saamaan myyntisi kasvuun tehokkaasti.

Alla mainitut esimerkit ovat pieni osa toteutetuista myyntikanavien kehittämistöistä. Ne ovat todellisia työrupeamia ja siksi niistä on luottamuksellisuuden takia yksityiskohdat jätetty pois. Henkilökohtaisessa tapaamisessa käyn työt mielelläni tarkemmin läpi.
  • Teknologiayhtiön kansainvälisen kumppaniverkoston rakentaminen Eurooppaan, Pohjoismaihin ja Etelä-Amerikkaan
  • Valtakunnallisen tuote- ja palveluratkaisun jälleenmyyntikanavan luonti
  • Verkkokaupan rakentaminen ja myyntitoiminnan käynnistys alihankkijoiden verkostoa hyödyntämällä
  • Valtakunnallisen franchising-ketjun kehittäminen ja johtaminen
  • Myyntikanavan käynnistys Baltian maihin
  • Pohjoismaisten myyntiyhtiöiden jälleenmyyjäverkostojen luonti
  • Tietotekniikkatuotteiden valtakunnallisen palvelu- ja huoltokumppaniverkoston kehittäminen
  • Tukkukaupan toimittajakumppaneiden (päämiesten) segmentointi ja yhteistoimintamallien rakentaminen